Kallelse Andelsägare

Extra föreningsstämma

Söndagen den 28 oktober kl. 14.00 på Folkets Hus Säter

 

Ärende: Val av ny ordförande till föreningen

Nomineringar lämnas till Ordförande i valberedningen Björn Grünewald

Mail: bjorn.grunewald@telia.com

eller mobil:  070-5650611

 

Styrelsen

Föreningen Folkets Hus Säter