Kallelse Årstämma

Föreningen Folkets Hus i Säter kallar härmed andelsägarna till årsstämma.

Datum/Tid: Söndag den 15 mars 2020 kl.14:00.

Plats: Folkets hus i Säter, Danslokalen.

Fredagen den 28 februari från kl.10:00 finns årsredovisning- och verksamhetsberättelsen att hämta på Folkets Hus i Säter.

 

Sedvanliga handlingar finns även tillgängliga på årsstämman.

Nomineringar skickas till valberedningen, Håkan Karlsson (tfn. 0730878267)
e-mejladress: hakan.r.karlsson@gmail.com

Om ni representerar någon ska skriftlig fullmakt inlämnas.

Ombudsröstning vid föreningsstämma kan ske mot uppvisande av fullmakt underskriven av

andelsägare. Ombud kan endast företräda en andelsägare

Styrelsen Föreningen Folkets Hus i Säter