Bli andelsägare

För att stödja föreningen kan du bli Andelsägare.

En andel kostar 100 kr och är en engångskostnad.

Som andelsägare stöttar du föreningen, samt kan påverka föreningen genom att delta i Årsstämman.

Alla nya andelsägare måste godkännas av styrelsen.