Vedboden

Grupprum som även kan användas som extra loger vid olika evenemang.